Senin, 13 Desember 2010

SKU Pramuka Penggalang yang Baru


SKU PENGGALANG

PANCASILA
1.    Ketuhanan Yang Maha Esa
2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.    Persatuan Indonesia
4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan
5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

TRISATYA
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
-     Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
-     Menolong sesama  hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat
-     Menepati Dasadarma

DASA DARMA PRAMUKA
1.    Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.    Cinta alam dan kasih saying sesame manusia
3.    Patriot yang sopan dan kesatria
4.    Patuh dan suka bermusyawarah
5.     Rela menolong dan tabah
6.    Rajin trampil dan gembira.
7.    Hemat cermat dan bersahaja
8.    Disiplin, berani dan setia
9.    Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
 

SKU Pramuka Siaga yang Baru

SKU SIAGA

PANCASILA
1.     Ketuhanan Yang Maha Esa
2.     Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.     Persatuan Indonesia
4.     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan
5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

DWISATYA
Demi kehormatanku akan berjanji akan bersunggung-sungguh:
-      Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Keatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga
-      Setiap hari berbuat kebaikan

DWIDARMA
1.     Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya
2.     Siaga itu berani dan tidak putus asa